Χρήστος Αραμπατζής, καθηγητής, Τμήμα Θεολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πρόεδρος της εποπτικής επιτροπής του Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας

Γιάννης Α. Δημητρακόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ειρήνη-Σοφία Κιαπίδου, επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Βασίλειος Κουκουσάς, καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πρόεδρος του Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας

Χρήστος Δ. Μεράντζας, αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών