Μυρτώ Βεϊκου

 

Η παρουσίαση σχολιάζει μια αρχιτεκτονική πρακτική, που απαντά στο Κάστρο της Πάτρας κατά τον 13ο αιώνα και την εντάσσει στο πολιτισμικό πλαίσιο αναφοράς της. Αναλύει μια σειρά από ειδικά χαρακτηριστικά και θεωρητικές προεκτάσεις της συγκεκριμένης πρακτικής στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Τέλος, θέτει προκαταρκτικά ερωτήματα και προσδιορίζει υποθέσεις εργασίας για την μελλοντική σχετική έρευνα.