Σταύρος Μαμαλούκος

 

Η σημασία των Μαθημάτων Αποκατάστασης για το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών είναι «προγραμματική», μια και οι Αποκαταστάσεις αποτελούν μια από τις κύριες κατευθύνσεις του Τμήματος από την ίδρυσή του το 1999. Το παραπάνω δεδομένο σε συνδυασμό με τη γενική τοποθέτηση του συνόλου των διδασκόντων του Τμήματος ότι η διδασκαλία της Ιστορίας και της Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής είναι θεμελιώδης για τις σπουδές του αρχιτέκτονα, οδήγησε από νωρίς το Τμήμα να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα σχετικά με τα παραπάνω αντικείμενα μαθήματα. Για την επίτευξη αυτού του στόχου τα μαθήματα των Αποκαταστάσεων Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων συνδυάζονται με τα μαθήματα της Αρχιτεκτονικής Τεκμηρίωσης, της Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής, της Οικοδομικής Τεχνολογίας αλλά και του Αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

Στα πλαίσια της επιδίωξης του Τμήματος να δοθούν στους φοιτητές μας τα κατάλληλα εναύσματα για την αρτιότερη δυνατή κατανόηση των παραπάνω γνωστικών αντικειμένων σε συνδυασμό με την πεποίθηση ότι το δημόσιο πανεπιστήμιο μπορεί και οφείλει να προωθεί την επιστημονική έρευνα, αλλά και να συνδράμει τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και την ιδιωτική πρωτοβουλία στην προστασία των μνημείων, διδάσκοντες και διδασκόμενοι έρχονται σε επαφή με την αρχιτεκτονική κληρονομιά της πατρίδας μας εν γένει και, βέβαια, και με την άμεσα σχετιζόμενη γεωγραφικά με το Πανεπιστήμιό μας αρχιτεκτονική κληρονομιά της πόλης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Πάτρας.

Στην εισήγησή μου θα παρουσιάσω διάφορες περιπτώσεις ενασχόλησης των διδασκόντων και των φοιτητών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών με την αρχιτεκτονική κληρονομιά της περιοχής της Πάτρας μέσα από επιστημονικές δημοσιεύσεις, ασκήσεις μαθημάτων, ερευνητικές και διπλωματικές σπουδαστικές εργασίες, καθώς και ερευνητικά προγράμματα.