Χρηστος Ζαμπακολας

 

Το αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η παρουσία των Πατρινών στην εν Βενετία ελληνική παροικία, η οποία εκτείνεται χρονολογικά από τον 16ο στον 18ο αιώνα, μέσα από τα ιστορικά τους ίχνη. Πυρήνα της παρουσίας αυτής αποτελούν οι πατρινοί έμποροι, οι οποίοι επέλεξαν είτε να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στη βενετική μητρόπολη είτε να εγκατασταθούν μόνιμα σε αυτή. Η ευαίσθητη, κομβική για το εμπόριο της Μεσογείου, θέση του αχαϊκού λιμανιού οριοθετεί τη δραστηριότητά τους προς τη Δύση. Μέσα από αρχειακά τεκμήρια, επιχειρούμε να σκιαγρα-φήσουμε τη δραστηριότητα αυτή· να ανασυστήσουμε τον κοινωνικό και επιχειρηματικό τους χώρο, την παρουσία τους στην Ελληνική Αδελφότητα της Βενετίας, στην οικονομική και κοινωνική ζωή της βενετικής μητρόπολης. Το σύνολο του αρχειακού υλικού προέρχεται από το Αρχείο της Ελληνικής Αδελφότητας Βενετίας (νυν Αρχείο του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας), από το Κρατικό Αρχείο της Βενετίας, αλλά και από αρχεία ενοριών της πόλης.